top of page
  • Writer's pictureVedran Antoljak

Digitalna tranzicija stvara dodanu vrijednost vašem poduzeću

Nedavno predstavljen Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) predviđa bespovratne potpore u iznosu od 6,3 milijarde eura za gospodarstvo od čega će najmanje 20 posto biti usmjereno za poticanje digitalne tranzicije hrvatskih organizacija. Veliki dio tih sredstva biti će na raspolaganju poduzetnicima kroz razne programe potpora, a poboljšanje digitalne spremnosti hrvatskih poduzeća pobuditi će veliki interes. Iako su sredstva iz NPOO-a bespovratna, za Vladu i poduzetnike važno je znati koliki je učinak tih sredstava na stvaranje dodane vrijednosti hrvatskih poduzeća.

Kako izmjeriti dodanu vrijednost digitalne tranzicije uobičajeno je pitanje u razgovorima sa poduzetnicima ili članovima uprava širom Hrvatske. Realizacija odgovarajućeg povrata na investiciju (ROI) u digitalnu tranziciju od vitalne je važnosti kako bi osigurali odgovarajuću potporu Uprave i dobili podršku za financiranje aktivnosti digitalne tranzicije poduzeća.

Centar za istraživanje informacijskih sustava (CISR) američkog sveučilišta MIT utvrdio je da poduzeća koja u značajnoj mjeri dovrše digitalnu transformaciju imaju 16 posto veće marže od prosjeka svoje industrije. Također, nalazi istraživanja Avanadea na globalnoj razini pružaju uvid u potencijalne učinke digitalne tranzicije, kao i na ključne točke kao što su inteligencija, strategija, učinkovitost, iskustva i inovacija. U prosjeku, ispitanici u sklopu ovog istraživanja iz aktivnosti digitalne tranzicije očekuju ROI od 17 posto. Oni također očekuju da će digitalna tranzicija utjecati na njihovo poslovanje na više načina, uključujući: smanjenje troškova za 10 posto, povećanje produktivnosti za 11 posto, i povećanje poslovnog rasta za 10 posto.

Prema iskustvima Best Advisoryja, opravdanost investicije u digitalnu tranziciju ne leži u dokazivanju nužnosti tranzicije, već u identificiranju specifičnih promjena u poslovanju ili tržišnoj poziciji uz iskorištavanje prilika koje donosi brzo i nepredvidivo okruženje. Danas mnoga poduzeća nasumice alociraju dio proračuna za aktivnosti digitalne tranzicije jer je uprava svjesna da su ta ulaganja nužna. Međutim, mali broj poduzeća uopće prati povrat ulaganja iz tih aktivnosti niti objavljuju postignute rezultate prema zaposlenicima ili javnosti.


Izračun ušteda aktivnosti digitalne tranzicije

Tri ključna cilja digitalne tranzicije poduzeća uključuju optimizaciju poslovanja, fokus na kupce i poboljšanje korisničkog iskustva, te povećanje zadovoljstva i angažmana zaposlenika. Nije iznenađujuće što je većina aktivnosti digitalne tranzicije usredotočena na poboljšanje korisničkog iskustva, a 65 posto poduzeća (izvor: Metrigy) navodi da je u tijeku ili je planiran projekt tranzicije korisničkog iskustva. Uz optimizaciju poslovanja i korištenje tehnologije poput Interneta stvari, umjetne inteligencije ili Chatbota za poboljšanje interakcije s kupcima, povrat na investiciju može se mjeriti na više načina. Evo i tri primjera kako možete uštedjeti i poboljšati poslovanje kroz digitalnu tranziciju.

Prvi primjer uštede kroz aktivnost digitalna tranzicije dolazi iz hrvatskog poduzeća Elektronički računi. Uvođenjem Chatbota u korisničku službu, Moj e-račun je istovremeno smanjio troškove u razini plaće za dva zaposlenika pozivnog centra i značajno snizio trošak održavanja korisničke službe. Izračun ušteda korištenjem Chatbota temelji se računici da Chatbot odgovara u sekundi na pitanje korisnika, dok zaposlenicima pozivnog centra treba u prosjeku 120 sekundi po odgovoru na pitanje, a korisnici nikad ne pitaju samo jedno pitanje. Analiza je dokazala da je brzina odgovora na upite korisnika povećana za 50 posto računajući broj zadataka (tiketa) prije i poslije primjene Chatbota. Učinkovitost korisničke podrške je i dalje 100 posto, ali uz istovremeno smanjenje troškova za 33 posto i značajno povećanje kvalitete pružanja podrške korisnicima. Resursi koje ovakva inovacija može uštedjeti mogu se preusmjeriti na poboljšanje postojećeg standarda u organizaciji, edukaciju zaposlenika ili neku drugu stavku koja će biti od koristi poduzeću i svim zaposlenima.

Drugi primjer je dodane vrijednosti nalazimo kod Sears Holdingsa, jednog od vodećih trgovačkih lanaca sa sjedištem u SAD-u usredotočenog na povezivanje internetskih i offline iskustava. Oni su nedavno proveli analizu ROI za aktivnosti digitalne tranzicije na području upravljanja performansama 20.000 zaposlenika, primjenom sustava Ciljevi i ključni rezultati (OKR). Analiza je provedena uspoređujući rezultate prije primjene i godinu dana nakon uvođenja OKR sustava. Za fokusnu grupu koja je koristila OKR, zabilježili su porast prosječne prodaje po satu s 9,2 na 10,7 kuna po satu. Zaključak analize je pokazao da se samo iz primjene OKR-a došlo do prosječnog povećanja prodaje od 8,5 posto tijekom jedne godine, pri čemu izračun nije pribrojio druge čimbenike koji su mogli utjecati na rezultate analize. Općenito govoreći, veza između koristi korištenja OKR-a i poslovnih rezultata poduzeća je jasna. Mnoga poduzeća koja koriste OKR metodologiju dokazala su visoke stope povrata na investiciju i mjerljivo poboljšanje poslovanja.

Treći primjer nalazimo u izračunu ušteda digitalne tranzicije unutar odjela za upravljanje ljudskim resursima. Jedno veće poduzeće odlučilo je automatizirati postupak zahtjeva za odobrenje godišnjih odmora zaposlenika, kako bi se optimiziralo poslovanje. Uzimajući u obzir vrijeme koje je potrebno da zaposlenik pošalje zahtjev za odsustvo putem e-pošte, kontaktira odjel za ljudske resurse i da mu se zatim odobri zahtjev – izračunato je da zaposlenici poduzeća potroše ukupno 75 radnih sati mjesečno. Optimizacijom i digitalizacijom ovog procesa ukupno vrijeme radnih sati zaposlenika smanjilo se na 15 radnih sati mjesečno, što je dovelo do znatnih ušteda za poduzeće, ali i povećanja zadovoljstva svih zaposlenika u poduzeću.

Ovi primjeri su samo prvi koraci te jednostavni načini pokretanja cjelovite digitalne tranzicije poduzeća, ali su jasni, mjerljivi i idu pod ruku s ciljevima digitalne tranzicije NPOO-a. Odgovor na pitanje kako dodati vrijednost kroz financiranje digitalne tranzicije poduzeća bespovratnim sredstvima, daje poduzetnicima veliki poticaj da krenu u pripremu i implementaciju aktivnosti digitalnu tranzicije. Naime, digitalna tranzicija poduzeća je nužna za uspješno poslovanje svakog poduzeća, a poduzeća koja će iskoristiti priliku bespovratnog financiranja iz NPOO-a za pripremu i provedbu digitalne tranzicije osigurati će si bolju konkurentnost na tržištu kroz višu razinu strateške agilnosti poduzeća, sretnije i angažiranije zaposlenike, te zadovoljnije klijente i korisnike.

4 views

Comments


bottom of page