top of page
  • Writer's pictureVedran Antoljak

Organizacijska Agilnost - umijeće prilagođavanja promjenama i inovacijama

Updated: Aug 29, 2022

Autor: Vedran Antoljak, Partner, Best Advisory

Promjene nikada nisu bile tako brze, ali nikada više neće biti ovako spore. Sve veća složenost i tempo promjena zahtijevaju novi način razmišljanja i pristup vođenju tvrtki, a organizacijska agilnost predstavlja trenutno najbolji odgovor tvrtki na novo normalno. Organizacijsku agilnost možemo definirati kao sposobnost organizacije da se kontinuirano obnavlja i brzo prilagođava, te uspješno poslovno napreduje u nepredvidivom i turbulentnom okruženju digitalnog doba. Agilnost u poslovanju je nužna kako bi se postigla poslovna stabilnost i održiv rast.


Današnji poslovni svijet brza je utrka u složenom i neizvjesnom okruženju. Tvrtke diljem svijeta se svakim danom sve više suočavaju s novim prijetnjama, promjenom tržišne dinamike, tehnološkim disrupcijama i neprestanim promjenama potreba osnaženih i sve zahtjevnijih kupaca. Pritisak na tvrtke je da se prilagode promjenama i brže isporuče bolje proizvode i usluge kupcu. Tradicionalno razmišljanje, fiksni mentalni sklop i tradicionalni poslovni alati više nisu dostatni adekvatno odgovoriti današnjim poslovnim izazovima. Menadžeri trebaju učinkovitije angažirati zaposlenike, njegovati kreativnost, ubrzati isporuke i ublažiti rizike da bi nadmašili konkurenciju.


1. Što je organizacijska agilnost?


Donedavno se na agilnost gledalo kao na skup upravljačkih praksi relevantnih samo za razvoj softvera temeljen na Manifestu za agilni razvoj softvera iz 2001. godine. Pojava organizacijske agilnosti kao globalnog poslovnog pokreta koji se proteže izvan softvera potaknut je otkrićem da je jedini način na koji se organizacije mogu nositi s današnjim turbulentnim tržištem kojim upravljaju zahtjevni i odlično informirani kupci. Organizacijska Agilnost omogućuje tvrtkama svladavanje kontinuiranih promjena i prosperiraju u svijetu koji je sve nestabilniji, nesigurniji i složeniji.


Temeljna premisa organizacijske agilnosti je sposobnost vrlo brzog kretanja, razumijevanja i prilagođavanja. Agilnost je kolektivni koncept koji uključuje različite tehnike koje pružaju sposobnost brze prilagodbe novim uvjetima. Neke od ključnih tehnika su hiper-osjetljivost, informirano donošenje brzih odluka, te njihovo vrlo brzo izvršenje. U sklopu organizacijske agilnosti, tvrtka kontinuirano propituje postojeći poslovno model i eksperimentira s novim i inovativnim poslovnim modelima, ne bi li otkrila bolji načina upravljanja poslovanjem, te napustila nefunkcionirajući tradicionalni pristupi poslovanju iz 20. stoljeća. Principi agilnosti šire se na mnoge vrste organizacija i funkcija, što je još 2016. godine prepoznao Harvard Business Review u članku ‘Embracing Agile’.


2. Funkcije i prednosti organizacijske agilnost


Organizacijsku agilnost naglašava mentalni sklop otvoren promjenama i stavove pojedinaca, nad procesima i alatima. Općenito, agilne metodologije se temelje na skupu vrijednosti, principa, uloga u timu, događaja (sastanaka) i pravila koja ih povezuju. One su alternative stilovima upravljanja koji su primarno orijentirani na kontrolu poslovnog sustava i isključivu hijerarhiju. Primjerice, na području upravljanja projekata, za razliku od klasičnih metoda, agilni pristup se više usredotočuje na osobnu odgovornost. Pojedinci koji izvršavaju zadatke preuzimaju vlasništvo i procjenjuju vrijeme završetka. Ispravnim, kompetentnim pristupom provedbi sustava, razvoj bilo kojeg projekta - čak i najsloženijeg i najiscrpljujućeg - može se pretvoriti u dobro funkcionirajući mehanizam i pravi suradnički rad.


Na razini poslovnog sustava, organizacijska agilnost se postiže prilagodbom sustava da može brzo i prirodno odgovoriti na interne i vanjske disrupcije. Tako je potrebno postaviti poslovni sustav tako da može kontinuirano i transparentno prikupljati relevantne informacije iz okruženja (hiper-svjesnost) te ih obrađivati kako bi one postale korisne za informirano ali brzo donošenje poslovnih odluka. Takve odluke se potom implementiraju na brži način jer za njih već postoje jasni obrasci, odgovornosti i uloge dionika organizacije.


Prednosti koje donosi organizacijska agilnosti i agilne metode upravljanja mogu se pronaći u brzini ali i višoj kvaliteti donesenih odluka, zahvaljujući stalnim propitivanjima i stalnim poboljšanjima poslovnog sustava. Prednost je i veće zadovoljstvo kupaca, kao rezultat stalnog osluškivanja i slušanja povratnih informacija kupaca (customer-centricity), te brzih promjena prilagođenih potrebama kupaca. Agilni pristup smanjuje rizik od velikih i skupih pogrešaka jer koristi stalno propitivanje i eksperimentiranje kojima identificira nedostatke koje brzo otklanja. Također, agilnost organizacije pruža brži povrat na investicije (ROI) jer se fokusira na poslovnu vrijednost, omogućuje kupcu da odredi prioritete, i stvara funkcionalan proizvod spreman za stavljanje na tržište sa samo nekoliko iteracija.


Konačno, primjena organizacijske agilnosti zasigurno je korak naprijed svake tvrtke tj. organizacije. Uspješna implementacija organizacijske agilnosti u tvrtki zahtjeva punu i sveobuhvatnu podršku vodstva. Uprava od početka mora biti spremna da će vjerojatno organizacijska kultura, procesi i postupci izgledati značajno drugačije poslije implementacije, te stoga mora biti spremna dati dovoljno vremena i resursa za promjenu. Angažiranje savjetnika za organizacijsku agilnost može pomoći tvrtkama da prevladaju mnoge izazove, ali samo uz napor cijele organizacije, implementacija organizacijske agilnosti može biti uspješna.

610 views

Comments


bottom of page