top of page
  • Writer's pictureVedran Antoljak

Poslovni fitness za bolje rezultate u post-pandemijskom razdoblju

Svijet je uvijek bio nepredvidiv, a pandemija je tu činjenicu učinila još vidljivijom. Kad je kriza započela, strah i neizvjesnost širili su se poput požara. Stari poslovni modeli srušili su se preko noći, a organizacije su se trudile stvoriti nove standarde i pravila poslovanja dok su prelazile na rad-na-daljinu. Poslovni lideri koji su osigurali rast poslovanja tijekom pandemije bili su ti koji su odabrali najbolji mogući smjer razvoja poslovanja i pritom ostali fleksibilni. Ti lideri su stvorili stratešku agilnost, ključnu vještinu poduzeća digitalnog doba.


Lideri koji koriste principe strateške agilnosti organizacije imaju jasnu viziju.

Uspješni poslovni lideri koriste metode i alate hiper-svjesnost, sposobnost poduzeća detektirati i pratiti promjene u internom i eksternom okruženju koje mogu utjecati na prilike i rizike za poduzetnika. Također, oni koriste podatke za analizu i predviđanje budućih promjena tako da uz ograničene informacije mogu donositi informirane odluke, te provode planove i odluke brzo i učinkovito.


Strateška agilnost je stalna navika poduzetnika, a ne jednokratan projekt. Ona može biti shvaćena kao neka vrsta sustavne intuicije koju razvijaju poduzeća suočavajući se s promjenjivim tržišnim uvjetima i okruženjem. Uspješni lideri potiču tu okretnost i kod kooperanata i partnera, te shvaćaju da je organizacija agilna toliko koliko su agilni ljudi koji je pokreću, prvenstveno zaposlenici. Strateški agilne organizacije spremne su se brzo prilagođavati i inovirati, te su sposobne su definirati jasne strategije i planova poslovanja na temelju budućih trendova.

Biti odlučan i inovativan je jedno od ključnih karakteristika uspješnih lidera u bilo kojoj industriji. Kako bi bili u najboljoj poslovnoj spremi, liderima se preporuča odraditi poslovni fitness za post-pandemijsko razdoblje. To će najbolje napraviti primjenom tri aktivnosti u nastavku.


1. Aktivno upravljajte organizacijskom kulturom.

Za napredak poslovanja u željenom smjeru ali u nesigurnom okruženju, svaki dionik vašeg poslovnog sustava mora razumjeti strateške prioritete vašeg poduzeća – viziju, misiju, temeljne vrijednosti i strateške prioritete. Iako to zvuči logičnim, u hrvatskim poduzećima često vidimo da lideri ne komuniciraju dovoljno strateške prioritete poduzeća što utječe na sporije mijenjanje organizacijske kulture pa stoga je za očekivati da mali broj zaposlenika mogu nabrojati sve strateške prioritete poduzeća. To za posljedicu ima manju uspješnost transformacije poduzeća i strateške agilnosti.

Ponašanje poslovnog lidera, ali i svakog zaposlenika ili partnera poduzeća, mora odražavati strateške prioritete organizacije. To uključuje kako trošite vrijeme, što su prioriteti, ili kako brže odgovoriti na izazove sukladno strateškim prioritetima. Proaktivno upravljanje organizacijskom kulturom postiže se nekoliko važnih ciljeva. Od usklađenosti rada timova na osnovi zajedničkih vrijednosti i principa, bolje prioritizacija poslovnih zadataka, pa sve do odabira novih zaposlenika. Iskustva iz prakse pokazuju da je stvaranje odgovarajuće organizacijske kulture ključan čimbenik uspješnosti transformacije poduzeća i postizanja strateške agilnosti organizacije.


2. Razvite suvremene (digitalne) vještine zaposlenika.

Poslovni lideri koji primjenjuju stratešku agilnost imaju jasnu viziju razvoja. Oni mogu bolje predvidjeti tehnološke trendove i bolje navigirati razvoj poduzeća. Međutim, ukoliko zaposlenici nisu educirani o suvremenim metodologijama i alatima strateške agilnosti, strateška agilnost organizacije biti će ugrožena. Stoga su odgovorni lideri tijekom pandemije i smanjenih poslovnih aktivnosti, svoje zaposlenike uputili da to vrijeme iskoriste za razvoj digitalnih vještina, kako bi bili spremni nakon pandemije bolje razumjeti promjene i brže se na njih prilagođavati. Naime, tijekom pandemije se okruženje značajno promijenilo te su najuspješnija poduzeća iskoristila to razdoblje za transformaciju poslovanja i stjecanje novih vještina zaposlenika, kako bi u post-pandemijskom razdoblju održala svoju konkurentnost i proaktivno iskoristila prilike koje se pružaju nakon krize. Naime, staro normalno više ne postoji niti će se ikada vratiti. Novo normalno je normalno. To normalno je okruženje koje je nestabilno, nesigurno, složeno i dvosmisleno; a zaposlenici koji su stekli temelje za poslovanje u tom okruženju su danas imperativ za uspješno poslovanje.

Ako još niste poduzeli korake za razvoj suvremenih vještina vaših zaposlenika, prvo korak je revidirati pojedinačno zaposlenike kako biste utvrdili koje su vještine najnužnije. Shvaćanje važnosti i osnova na područjima analize podataka, blockchaina, računarstva u oblaku i umjetnoj inteligenciji su neophodne za napredak. Također, razumijevanje odnosa tehnologije i ljudi kroz bolju empatiju, kritičko razmišljanje, te primjena suvremenih poslovnih alata (Design Thinking) danas je velika prednost za poslovni uspjeh.


3. Pripremite se za potpore iz NPOO i VFO.

Hrvatska je danas u najboljoj poziciji za daljnji razvoj od većine drugih članica Europske unije. Prioriteti razvoja EU kroz zelenu i digitalnu tranziciju jako dobro odgovaraju potrebama hrvatskog gospodarstva, a alocirana sredstva kroz NPOO i VFO više su nego dovoljna da sva poduzeća mogu pripremiti i provesti digitalnu tranziciju i stvaranje strateške agilnosti u poslovanju.


U tu svrhu hrvatska je kroz NPOO osigurala vaučere i bespovratna financijska sredstva u visino od 4 milijarde eura za aktivnosti usmjerene stvaranju otpornosti na stalno mijenjajuće okruženje, te sposobnost za brzo odgovaranje na disrupcije i proaktivni pristup poslovnim prilikama oko nas. Ovo je jedinstvena prilika za sve poduzetnike u Hrvatskoj da u razdoblju 4-6 godina značajno osnaže svoju agilnost i otpornost, a time doprinesu značajnom i velikom razvoju hrvatskog gospodarstva u cjelini. Ako iskoristimo ovu priliku, naša pozicija za daljnji razvoj bila bi tada puno bolja i osigurala nam da se približimo svojim ekonomskim rezultatima državama-liderima Europske unije. Time bi pokazali naš puni potencijal i talent, te stekli osobine koje su potrebe za napredak u digitalnom dobu u kojem živimo i poslujemo.

Stoga tijekom odmah sada revidirajte vaše poslovne planove i pripremite strateške prioritete vezane uz digitalnu tranziciju poduzeća, kako bi na vrijeme mogli odgovoriti na prve najavljene natječaje u četvrtom trećem i kvartalu 2021. godine.

Konačno, strateška agilnost pomaže liderima napredovati pružajući okvir za odlučno djelovanje i inovacije čak i kad je - ili posebno kada - budućnost neizvjesna. Proaktivan razvoj i upravljanje organizacijskom kulturom, razvoj suvremenih (digitalnih) vještina zaposlenika, te spremnost za korištenje bespovratna sredstva digitalne tranzicije, biti ćete spremniji za bolje poslovne rezultate u post-pandemijskom razdoblju.

6 views

Comentarios


bottom of page