top of page
 • Writer's pictureIvan Vujanić

Technology Scouting: kako iskoristiti vanjske tehnologije kako bi unaprijedili poslovanje

U današnjem dinamičnom i užurbanom poslovnom okruženju, tvrtke i njihovi vlasnici nemaju jednostavan zadatak pred sobom – oni moraju zadovoljiti želje i očekivanja različitih stranaka – od dobavljača i partnera, regulatornih tijela, jedinica državne i lokalne samouprave, svojih zaposlenika i naravno najbitnije – svojih kupaca. Ta očekivanja su različita i ponekad se interesi sukobljavaju. Konkurencija je sveprisutna, inovativna i nerijetko agresivna, a kupci i regulatori sve zahtjevniji. Oni najuspješniji se s takvim pritiscima uglavnom uspijevaju nositi kroz sustavan i strateški pristup za prilagođavanje promjenama i održavanje konkurentnosti. U idućim odlomcima obrađujemo jedan neizostavan korak na putu prema uspješnoj prilagodbi poslovanja današnjem dinamičnom okruženju i razvoju poslovanja – „technology scouting“ odnosno na Hrvatskom bi to bilo „pronalazak tehnologije“.


Tvrtke su živi organizam koji se konstantno prilagođava kako bi preživio, a to se radi na način da se poslovanje prilagodi novom okruženju putem razvoja, usvajanja i primjene novih tehnologija koje nam pomažu ostvariti poslovne ciljeve. Identifikacija i odabir odgovarajućih tehnologija, te njihova integracija u skladu s poslovnim ciljevima poduzeća postaje imperativ današnjeg vremena. Kao konzultanti za digitalnu transformaciju, mi često pomažemo klijentima u implementaciji novih tehnoloških rješenja za unaprjeđenje poslovanja. Kada se klijent odluči za implementaciju vanjskih tehnologija (uglavnom slučaj kod tvrtki koje se primarno ne bave informacijskim tehnologijama), onda krećemo na put „pronalaska tehnologije“ kako bi svojim klijentima pomogli da budu uspješniji u sadašnjosti i spremniji za budućnost.


Zašto tvrtke uopće implementiraju nove tehnologije?


Na temelju iskustva rada s klijentima različitih profila i veličine, „pronalazak tehnologije“ se provodi kada poduzeće ima potrebu za novim tehnološkim rješenjima, a nema vlastitih kapaciteta da sama napravi nužne inovacije. Ta potreba se pojavila zbog jednog od 2 razloga: identificiranog specifičnog tehnološkog nedostatka ili proaktivnog pristupa tvrtke i traženju novih prilika. Najčešći inicijatori/katalizatori toga su:


 1. Potreba ili želja za rastom poslovanja: najčešće se javlja kada je poduzeće doseglo maksimum iskorištavanja trenutne tehnologije/a i nema više tehnoloških kapaciteta za daljnji razvoj poslovanja i/ili ispunjavanje potražnje na tržištu.

 2. Nužna prilagodba tržišnim promjenama i trendovima: bilo zbog pojave nove konkurencije, nove tehnologije, nove regulative ili promjene u očekivanjima kupaca koje utječu na poslovanje.

 3. Smanjena operativna učinkovitost ili ostvarivanje njenog maksimuma: obično se reflektira u i) smanjenom zadovoljstvu kupaca ili ii) zamoru zaposlenika i smanjenju njihove motivacije.

 4. Promjena strategije: promjena strategije najčešće iziskuje transformaciju poslovnog modela, redizajn poslovnih procesa, reevaluaciju tržišta na kojima se posluje i proizvoda koji se distribuiraju ili pak reorganizaciju distribucijskih kanala. Svaka od tih stavki najčešće zahtjeva barem djelomičnu, ako ne i potpunu promjenu tehnologija koji se koriste.

 5. Iskorištavanje novih resursa: živimo u novoj industrijskoj revoluciji, ovu današnju nije uzrokovala nafta već podaci. Možemo to komotno nazvati „bijelim zlatom“ današnjeg svijeta. Novim tehnološkim rješenjima omogućavamo ili olakšavamo prikupljanje, obradu i prikaz podataka, što nam na koncu omogućava bolje i informiranije donošenje odluka, koje nikad nisu lagane.

Kako izgleda proces „pronalaska tehnologije“ i koja je uloga konzultanta?


Kada smo identificirali potrebu za novim ili zamjenom postojećeg tehnološkog rješenja i nemamo dovoljno internih resursa za interni razvoj tehnologije „od nule“, slijedi nam proces samog „pronalaska tehnologije“. Zamjena stare ili uvođenje nove tehnologije ima osnovnu svrhu opremiti naše zaposlenike s primjerenim alatima koji će im pomoći u obavljanju njihovog posla.


Koja je uloga poslovnih savjetnika u procesu „pronalaska tehnologije“? Savjetnici ili konzultanti igraju ključnu ulogu u tom procesu ukoliko tvrtka nema dovoljno vlastitih resursa za provođenje tog procesa, bilo u smislu vremena, ljudi, znanja ili kapaciteta za provedbu. Također, konzultanti kao tehnološki agnostici (ako to jesu) mogu značajno doprinijeti objektivnosti u pronalasku najboljeg rješenja za potrebe poduzeća, osiguravajući pritom neovisnost u odabiru. Konzultanti pomažu klijentima u prepoznavanju poslovnih potreba i njihovom specificiranju s konkretnim i specifičnim zahtjevima. Putem otvorene komunikacije i redovitih ažuriranja, konzultanti djeluju kao most između pružatelja softvera i klijenata, upravljajući očekivanjima i odnosima. Konzultantska stručnost u industriji, poznavanje tehnološkog krajolika i poznavanje rješenja prilagođenih specifičnim industrijama pridonose uštedi vremena, a nerijetko i novca, osiguravajući da klijenti ostvare opipljive koristi od dokazanih i prilagođenih rješenja na tržištu.


Iako proces može varirati od projekta do projekta, te on drugačije izgleda sa strane različitih dionika (savjetnika, klijenta, i pružatelja softvera), on se u pravilu može podijeliti u 6 osnovnih koraka:

 1. Definicija ciljeva i poslovnih potreba – prvi i najvažniji korak, nerijetko i onaj s kojim klijenti imaju najviše poteškoća. Možda i najključnija stavka ovdje je definiranje budžeta i granica prihvatljivosti/tolerancije odstupanja od poslovnih potreba i zahtjeva.

 2. Istraživanje tržišta – odnosno istraživanje dostupnih alata i njihovih karakteristika po unaprijed definiranim poslovnim potrebama i zahtjevima.

 3. Evaluacija tehnoloških rješenja – korištenje kvalitativnih i kvantitativnih metoda evaluacije.

 4. Testiranje i ispitivanje – demo sesije, pilot programi, testiranje funkcionalnosti, kontrola kvalitete, itd.

 5. Pregovori i definiranje opsega projekta – s pružateljem softvera i implementacijskim partnerom (ukoliko on postoji).

 6. Zatvaranje i izrada plana implementacije – zadnji korak „pronalaska tehnologije“, a ujedno i prvi korak u procesu implementacije.

 

Sažetak – kako uspješno pronaći novu tehnologiju za svoje poslovanje?


U dinamičnom krajoliku digitalne transformacije, uloga savjetnika u procesu „pronalaska tehnologije“ slična je onoj navigatora koji pomaže ucrtati kurs kroz neistražena područja. Kao konzultanti, naša zadaća nije samo predložiti najbolje tehnologije našim klijentima, već ih i sigurno voditi na putu implementacije istih kao partner od povjerenja.


Ako vam je cilj potaknuti promjene unutar vaše tvrtke kako bi potaknuli inovacije i zadržali konkurentnost, bilo samostalno ili uz pomoć vanjskih konzultanata, vodite se smjernicama u nastavku kako bi osigurali uspješnu provedbu „pronalaska tehnologije“.


Pristupite procesu s jasno definiranim ciljevima, željama i potrebama.


Postavite konkretne smjernice za provedbu, uključujući vremenske rokove i metrike za evaluaciju.

Odvojite raspoložive resurse i uključite sve ključne interne dionike, uključujući zaposlenike, menadžere i voditelje odjela.


Prikupite povratne informacije od onih na koje će promjene izravno utjecati kako biste odredili  izazove i otvorili put za uspješnu implementaciju vanjske tehnologije.

53 views

Comments


bottom of page