top of page
  • Writer's pictureVedran Antoljak

Uspon digitalnog vodstva

U današnjem digitalnom dobu, dioničari i vlasnici poduzeća svjesni su činjenice da jedino digitalno osviješteni lideri mogu osigurati rast i razvoj uspješnih poduzeća. Takvi lideri mogu identificirati prilike u okruženju te pronaći odgovarajuće načine na koji će svojim poduzećima omogućiti napredak u digitalnom gospodarstvu. Stoga kod sve više uspješnih hrvatskih poduzeća vidimo razvoj digitalnih kompetencija članova uprava i izvršnih direktora kao ključni strateški prioritet. Međutim, 'digitaliziranje' mentalnog sklopa postojećih menadžera nikako nije lako i jednostavno. Alternativa tomu je pronalaženje novih digitalnih lidera na tržištu s već razvijenim digitalnim vještinama koji posjeduju iskustva digitalne transformacije, razvoja digitalna poduzeća, te inovativnih rješenja temeljenih na suvremenim poslovnim modelima i korištenju digitalnih tehnologija u poslovanju.

Biti lider u analogno doba bilo je jednostavnije. Konkurenti su bili poznati, ulagači su prvenstveno investirali u etablirane tvrtke, brzina inovacija bila je umjerena, dok su poslovni prioriteti bili usmjereni prema učinkovitosti i produktivnosti poslovanja. Poduzeća su detaljno analizirala nove poslovne prilike prije nego što su započela bilo kakve nove aktivnosti. Kada se pak radilo o tehnologiji, za pitanja i preporuke, članovi uprava i izvršni direktori su se oslanjali na voditelje IT odjela, jer je primjena tehnologija u poslovanju uzimana kao dio poslovanja na nižoj razini od primjerice financija, marketinga ili strategije. Stoga ne čudi činjenica da analogna uprava i direktori nisu smatrali da je nužno dobro razumjeti koji utjecaj digitalna tehnologija i njen napredak može imati na poslovanje poduzeća. Analogno doba bilo je puno stabilnije i predvidivo, a vođenje je bilo zasnovano na optimalnom upravljanju tradicionalnim poslovanjem.

Biti lider u digitalno doba daleko je složenije. Karakteristike analognog doba i dalje ostaju važne, ali digitalna disrupcija svih industrija, zamagljene granice između industrija i konkurenata, inovativni poslovni modeli i eksponencijalni razvoj tehnologija zahtijevaju nove vještine potrebne za upravljanje poslovnim sustavima. Novi oblik vodstva – digitalno liderstvo – danas je nužno za uspješni prijelaz poduzeća iz analognog u digitalno poslovanje te konkurentnost u digitalnom svijetu. Digitalni vođe potrebni su u svakom području poslovanja, bez obzira bilo ono vezano uz bilo koji oblik tehnologije. Razumijevanje digitalnoga svijeta postala je ključna vještina lidera, na istoj razini kako je to bila financijska i strateška stručnost u analogno doba. Ipak, mnoga se poduzeća bore pronaći digitalne lidere s odgovarajućom kombinacijom strateških, organizacijskih, tržišnih i digitalnih vještina.

Koje sposobnosti mora imati suvremeni član uprave ili izvršni direktor?

Poduzeća se danas suočavaju sa stotinama novih konkurentskih prijetnji. Novi digitalni proizvodi i usluge na tržište ulaze gotovo onoliko brzo koliko ih poduzeća mogu zamisliti. Ulagači financiraju tisuće Startupova koje ciljaju naše tržišne udjele i koji pronalaze inovativne načine kako da od nas preuzmu što veći dio prihoda. Koristeći digitalne tehnologije u kombinaciji s inovativnim poslovnim modelima, konkurenti više ne dolaze samo iz naše industrije, već vrebaju iz drugih industrija koje prije digitalnog doba nisu bile ni blizu tržištima na kojima ostvaruje prihod vaše poduzeće.

Stoga, svaki suvremeni digitalni lider mora biti svjestan da je analogno doba iza nas i da je nužno digitalno transformirati poslovanje. U tom smislu, takva osoba mora dobro razumjeti razlike i koristi analognog i digitalnog načina poslovanja, kako digitalna disrupcija može utjecati na poslovanje poduzeća te na koji način najbolje primijeniti digitalne mogućnosti u smislu njihovog punog strateškog utjecaja. Suvremeni lider mora biti sposoban propitati sve tradicionalne modele i pristupe poslovanju, bez obzira na to da je možda upravo taj zastarjeli model poslovanja zaslužan za dosadašnji rast i razvoj poduzeća. S druge strane, ona ili on trebaju biti hrabri i podupirati eksperimentiranja s inovativnijim poslovnim modelima i promjenama koje im ne mogu dati jamstvo da će biti uspješni na tržištu. Ali jedino takvim pristupom možemo osigurati agilnost poduzeća i spremnost na brzu reakciju na promjene tržišta i navika potrošača. Posebnu pažnju suvremeni lider treba posvetiti potencijalnom razmatranju novih poslovnih modela, izgradnji agilne organizacijske kulture naklonjenu promjenama, te stvaranju mentalnog sklopa poduzeća koji je sklon inovacijama.

Uz obvezne poslovne kompetencije na ključnim područjima poput marketinga, financija ili prodaje, suvremeni lider mora znati procijeniti na koji način i koje digitalne predstavljaju potencijalne koristi za poslovanje poduzeća. Premda suvremeni članovi uprava ili izvršni direktori ne trebaju biti inženjeri ili programeri, oni moraju razumjeti glavne tehnološke trendove i inovativne poslovne aplikacije. Preduvjet je da takve osobe posjeduju barem osnovno znanje o ključnim tehnologijama poput umjetne inteligencije (AI), interneta stvari (IoT), blockchaina, 5G, društvenih mreža, i drugih.

Kada pričamo o ulaganjima u razvoj poslovanja, s obzirom na vrlo dinamičnu prirodu digitalnog doba, mnogi se digitalni projekti i ulaganja neće isplatiti. Stoga digitalni lideri moraju razumjeti potrebu za razvojem većeg portfelja investicija i prihvatiti pogreške kao integralni dio napretka i razvoja poslovanja. Takvi postupci i način poslovanja pokreće kulturu učenja, brzinu i transparentnosti oko ulaganja. Tako se postiže okruženje koje može brzo započinjati ulaganja ali i odustajati od onih koji se pokažu lošijima, poput aktivnosti na tržištima kapitala.

Na kraju, suvremeni član uprave ili izvršni direktor poduzeća mora imati mentalni sklop sklon promjenama (change mindset) te imati visoku razinu sposobnost stvaranja organizacijske kulture koja razumije i ne boji se rasti i razvijati se u složenom, nestabilnom, nepredvidivom, i dvosmislenom poslovnom okruženju. Jednom kada je stvorena, odgovarajuća organizacijska kultura digitalnog doba ključna je za rast i napredak poduzeća, a time i za rezultate koji se očekuju od suvremenih lidera digitalnog doba.

8 views

Comments


bottom of page